§ 27 Osoitenumerointi, Jokeenhaarantie (osa)

Lataa 

PRIDno-2020-2611

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Osoitenumerointi suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.
Maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta,​ muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys-​ ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille,​ yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.  

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Jokeenhaarantie [peitetty] osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1.7.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä. 

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ Rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö