§ 37 Osoitenumerointi, Kyläsaarentie 144

Lataa 

PRIDno-2020-3980

Päätöspäivämäärä

2.7.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Pikakyläntien liikennejärjestelyt ovat muuttuneet siten, että Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto radan tasoristeysten poiston myötä Pikakyläntie 82 ja 98 osoitekohteisiin ei ole enää kulkuyhteyttä Pikakyläntien alusta ja nykyisellään liikennöinti kohteisiin tapahtuu Kyläsaarentieltä. Osoitteet on korjattava vastaamaan nykytilannetta asukkaiden turvallisuuden ylläpitämiseksi ja osoitejärjestelmän selkiyttämiseksi.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Kyläsaarentie 144 osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 10.8.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö