§ 65 Osoitenumerointi, Lestikatu

Lataa 

PRIDno-2020-6583

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Osoitenumerointi korjataan kunnan osoitejärjestelmän mukaiseksi niin, että Lestikadun osoitenumerointi kasvaa kokoojakadulta lähtien. Näin toteutettuna tien varren nykyisille osoitekohteille sekä tuleville rakennushankkeille saadaan johdonmukaiset osoitteet.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Lestikadun osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1.3.2021 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö