§ 20 Osoitenumerointi, Makholmantie 235-290

Lataa 

PRIDno-2020-2249

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Osoitenumerointi suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.


Maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta,​ muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys-​ ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.


Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille,​ yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta. 

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Makholmantie 235-290 osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.


Päätös tulee voimaan 1.6.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä. 

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ Rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö