§ 54 Osoitenumerointi, Merikarvian rantatie 470

Lataa 

PRIDno-2020-5768

Päätöspäivämäärä

11.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Osoitenumerointi suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.

Merikarvian Rantatie 470 liittymästä kuljetaan kahteen pihapiiriin, alueen rakennukset ovat vapaa-ajan käytössä. Alueen kiinteistöjaotus ei vastaa nykyistä käsitystä rakennuspaikoista siinä mielessä, että aikanaan kohteessa on kiinteistönmuodostuksen yhteydessä määrätty kiinteistöraja kulkemaan olemassa olevan rakennuksen läpi. Tämä on osoitejärjetelmän kannalta pulmallista siinä mielessä, että osoitekohteena yhdellä rakennuksella ei kuitenkaan voi olla yhtä aikaa kahden rakennuspaikan osoitetta (osoitteen nimiosa ja osoitenumero).

Alueen osoitteisto on perusteltua päivittää vastaamaan maastossa havaittavissa olevia pihapiirejä niin, että ne muodostavat kumpikin osoitekohteen. Alueelle osoitetaan osoitekohteet Merikarvian rantatie 470a ja Merikarvian rantatie 470b oheisen liitekartan mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Merikarvian rantatie 470 osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 4.1.2021 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö