§ 19 Osoitenumerointi, Ollilanpolku (osa)

Lataa 

PRIDno-2020-1179

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Osoitenumerointi suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.


Maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta,​ muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys-​ ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.


Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille,​ yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Ollilanpolun (osa) osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.


Päätös tulee voimaan 1.6.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, Rakennusvalvontayksikkö 

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö