§ 33 Osoitenumerointi Pohjolankuja (osa)

Lataa 

PRIDno-2020-3709

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Pohjolankujan varren osoitteistossa on havaittu epäselvyyksiä. Lisäksi alueen rakennushankkeet tuovat mukanaan tarpeen tarkistaa ja päivittää tien varren osoitteet. Johdonmukainen osoitenumerointi on välttämätön osoitejärjestelmän selkeyden ja asukkaiden turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Pohjolankujan (osa) osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 3.8.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö