§ 58 Osoitenumerointi, Poikelinkuja

Lataa 

PRIDno-2019-4236

Päätöspäivämäärä

18.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Osoitteet päivitetään vastaamaan nykyisiä liittymä- ja kulkujärjestelyjä haja-asutusalueen osoitenumeroinnin käytäntöjen mukaan. Selkeä ja johdonmukainen osoitenumerointi on välttämätön asukkaiden turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Poikelinkujan osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 5.1.2021 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö