§ 67 Osoitenumerointi, Puunaulakatu (osa)

Lataa 

PRIDno-2019-2861

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Osoitenumerointi perustuu Kuntaliiton ohjeeseen ja suositukseen Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. 2020. ISBN 978-952-293-751-3). Osoitenumerointi on laadittu siten, että jokaiselle tontille tai muulle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrelta. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Puunaulakadun (osa) osoitenumeroinnin oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1.3.2021 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö