§ 5 Osoitenumerointi, Tervasaari

Lataa 

PRIDno-2019-1151

Päätöspäivämäärä

5.3.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Porin kaupunki noudattaa osoitejärjestelmän ylläpidossa Kuntaliiton ohjetta ja suositusta Kunnan osoitejärjestelmä (ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitenumerointi suoritetaan viranhaltijapäätöksellä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Karhijärvessä sijaitsevan oheisen liitekartan mukaisen saaren osoitteiston noudattaen nimeä Tervasaari, numerointi käy ilmi liitekartasta.

Päätös tulee voimaan 02.05.2019 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö