§ 25 Osoitenumerointi Tuulikyläntie 100-104

Lataa 

PRIDno-2020-2919

Päätöspäivämäärä

12.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää. Osoitenumerointi suoritetaan
viranhaltijapäätöksellä.


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee
asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään
paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen
mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös
hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.


Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville
tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava
vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää Tuulikyläntie 100-104 osoitenumeroinnin oheisen
liitekartan mukaisesti.


Päätös tulee voimaan 1.7.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti
merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, Rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö