§ 13 Tien nimeäminen Hilpentie

Lataa 

PRIDno-2019-22

Päätöspäivämäärä

27.3.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kaupunkimittausyksikkö on suorittanut osoitekohteiden omistajien kuulemisen tien nimeämisen osalta. Kaupunkimittausyksikön ehdotus tien nimeksi oli Väliniitynkuja. Kuulemisen yhteydessä saatiin kahdelta asukkaalta yhteensä kolme eri nimiehdotusta. Nimiehdotukset olivat Hilpentie, Kauristie/Kauriskuja ja Ahmakuja.

Kaupunkimittaus toteaa erityisesti Hilpentien olevan yksilöivä tien nimi ja muutenkin osoitenimeksi sovelias. Esitetyissä perusteluissa kerrottiin Hilpen olleen yksi sota-ajan kokeneista Niittymaan kylän hevosista. Kauristien-/kujan osalta perustelut liittyivät alueen eläimistöön ja Ahmakujan osalta nimen yksilöivyyteen.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tien nimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 § mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteen muutoksesta päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Hilpentieksi, tien osoitenumerointi vahvistuu oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan sekä pannaan täytäntöön 6.5.2019 ja on oltava siihen mennessä merkittynä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti kiinteistöillä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö