§ 50 Tien nimeäminen, Lynaskerintie 34

Lataa 

PRIDno-2020-3134

Päätöspäivämäärä

9.10.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tien nimeämisestä suoritettiin kuuleminen. Rakennusvalvontayksikön ehdotus tien nimeksi oli Rantkalankuja. Kuulemisen yhteydessä [peitetty] esitti omasta ja muiden asianosaisten puolesta mielipiteen, jossa esitettiin tien nimeksi Lynaskerinkujaa. Nimi liittyy alueen paikannimistöön ja täyttää nimen yksilöivyydelle asetetut vaatimukset. Nimiehdotus on täten hyväksyttävissä. 

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Rakennusvalvontayksikkö ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Lynaskerinkujaksi. Osoitenumerointi vahvistuu liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 10.11.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö