§ 28 Tien nimeäminen, Niittymaanpääty

Lataa 

PRIDno-2019-55

Päätöspäivämäärä

31.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kaupunkimittaus on suorittanut tien varren rakennettujen kiinteistöjen omistajien kuulemisen tien nimen osalta. Kaupunkimittauksen ehdotus tien nimeksi oli Niittymaanpääty. Kuulemisaikana saatiin kaksi mielipidettä, joista toisessa ehdotettiin tien nimeksi Käärmemäentie, toisessa mielipiteessä ilmoitettiin Niittymaanpäädyn samoin kuin muidenkin ehdotusten kelpaavan.

Käärmemäentietä ei Porissa ole mutta käärme-aiheisia tien nimiä eri murreasuissa löytyy lähikunnista, Kärmesmäentie Merikarvialta ja Siikaisista. Käärme-aiheisia paikannimiä on Porissakin useita. Tien nimenä Niittymaanpääty soveltuu paikalliseen nimistöön ja on Niittymaantieltä erkanevan tien nimenä johdonmukainen.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

 

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Niittymaanpäädyksi. Osoitenumerointi vahvistuu liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan ja pannaan täytäntöön 1.7.2019 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöllä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö