§ 41 Tien nimeäminen, Poikelinkuja 9

Lataa 

PRIDno-2020-3184

Päätöspäivämäärä

21.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tien nimeämisestä suoritettiin kuuleminen. Rakennusvalvontayksikön ehdotus tien nimeksi oli Poikelinperä. Kuulemisen yhteydessä asianosaisilta saatiin kaksi mielipidettä, joissa tien nimeksi ehdotettiin Poikelinpolku. Ehdotus täyttää osoitenimen yksilöivyydelle asetetut vaatimukset ja on muutoinkin hyväksyttävissä.

Porin kaupunki asentaa kustannuksellaan tiennimikyltit. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Päätöksellä ei ole vaikutusta mahdolliseen tiekuntaorganisaatioon tai tien kunnossapitokustannusten ositteluun.

Kaupunkimittaus ilmoittaa osoitteenmuutoksen päätösotteesta ilmi käyville tahoille. Rakennuksen/muun osoitekohteen omistajan on itse ilmoitettava vuokralaisille, yrityksille ja As. Oy:n osakkaille tms. tahoille osoitteen muutoksesta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää nimetä liitekartan mukaisen tien Poikelinpoluksi. Osoitenumero vahvistuu oheisen liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1.10.2020 ja on siihen mennessä oltava säädösten mukaisesti merkittynä kiinteistöillä.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö