§ 44 Tonttijako osalle Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelia 46

Lataa 

PRIDno-2020-487

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Porin kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeuttaan kaupassa, jossa [peitetty] on ollut alkuperäisenä ostajana. Kiinteistö ei ole siirtynyt hakijan omistukseen eikä tonttijakoakaan tästä syystä laadita.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti päättää, että tonttijakoa ei [peitetty] hakemuksesta kohteeseen tässä yhteydessä laadita.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö