§ 32 Tonttijaon 8353 hyväksyminen osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 51 (tontit 1-2)

Lataa 

PRIDno-2019-751

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus soveltuu maanomistusoloihin. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.-27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8353 osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 51 (tontit 1-2).

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijoilta yhteisesti 1000 eur. (MRL 82 §)

Tämä päätös ja tonttijako korvaavat itseoikaisuna aiemmin tehdyn tonttijaon 8353 ja siihen liittyvät apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen § 42/2019.

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö