§ 38 Tonttijaon 8354 hyväksyminen Tikkulan 24. kaupunginosan kortteliin 17 (tontit 1-6)

Lataa 

PRIDno-2019-76

Päätöspäivämäärä

2.7.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet,​ ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §) 

Hinnoittelu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan soveltamisohjeeseen erillisen tonttijaon laatimisesta asemakaavan mukaiseen kortteliin, johon ei ole osoitettu rakennuspaikkoja ohjeellisella tonttijaolla.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8354 Tikkulan 24. kaupunginosan kortteliin 17 (tontit 1-6).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan 1080 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö