§ 36 Tonttijaon 8355 hyväksyminen Tikkulan 24. kaupunginosan kortteliin 18 (tontit 1-10)

Lataa 

PRIDno-2019-79

Päätöspäivämäärä

1.7.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 28.2.- 13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Hinnoittelu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan soveltamisohjeeseen erillisen tonttijaon laatimisesta asemakaavan mukaiseen kortteliin, johon ei ole osoitettu rakennuspaikkoja ohjeellisella tonttijaolla.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8355 Tikkulan 24. kaupunginosan kortteliin 18 (tontit 1-10).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan 1410 eur (MRL 82 §).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö