§ 17 Tonttijaon 8358 hyväksyminen osalle Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 15 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2019-2144

Päätöspäivämäärä

16.4.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei

ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8358 osalle Lahdenmaan 82. kaupunginosan korttelia 15 (tontti 1). Osoitenumerointi vahvistuu

tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö