§ 18 Tonttijaon 8368 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 41 (tontit 1-4)

Lataa 

PRIDno-2019-725

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 28.2.- 13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu nähtävilläoloaikana muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 41 (tontit 1- 4). 

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö