§ 49 Tonttijaon 8369 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 42 (tontit 1-8)

Lataa 

PRIDno-2019-724

Päätöspäivämäärä

21.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 28.2.- 13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu nähtävilläoloaikana muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8369 Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 42 (tontit 1-8).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö