§ 19 Tonttijaon 8370 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 46 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2019-727

Päätöspäivämäärä

3.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 28.2.- 13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu nähtävilläoloaikana muistutuksia.

Tonttijako, jossa kaksi ohjeellisen tonttijaon mukaista rakennuspaikkaa osoitetaan yhtenä sitovan tonttijaon mukaisena rakennuspaikkana, on perusteltu, koska ko. kahdelle ohjeellisen tonttijaon mukaiselle rakennuspaikalle on rakennettu ohjeellisen rakennuspakan raja ylittäen rivitalo.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8370 Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 46 (tontti 1).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö