§ 53 Tonttijaon 8376 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 44 (tontit 1-2)

Lataa 

PRIDno-2020-4008

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä kohteen maanomistukseen. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-​4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8376 Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 44 (tontit 1-​2).


Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö