§ 55 Tonttijaon 8377 hyväksyminen Salaplakkarin 92. kaupunginosa/kortteli 47 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2020-4009

Päätöspäivämäärä

11.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8377 Salaplakkarin 92. kaupunginosan kortteliin 47 (tontti 1).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö