§ 60 Tonttijaon 8378 hyväksyminen Rieskalan 37. kaupunginosan kortteliin 32 (tontit 1-5)

Lataa 

PRIDno-2020-4011

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-​4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8378 Rieskalan 37. kaupunginosan kortteliin 32 (tontit 1-5)

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö