§ 12 Tonttijaon 8381 hyväksyminen Karjaranta 21. kaupunginosa/kortteli 54 (tontit 1-4)

Lataa 

PRIDno-2019-814

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 28.2.-13.3.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon Karjarannan 21. kaupunginosan kortteliin 54 (tontit 1-4). Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö