§ 53 Tonttijaon 8382 hyväksyminen osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 14 (tontit 2-4)

Lataa 

PRIDno-2019-845

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 6.6.- 19.6.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon muutoksen 8382 osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 14 (tontit 2-4)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1110 eur. (MRL 82 §)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö