§ 10 Tonttijaon 8383 hyväksyminen Hanhiluoto 58. kaupunginosa/kortteli 2 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2019-1349

Päätöspäivämäärä

15.3.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8383 Hanhiluodon 58. kaupunginosa/kortteli 2 (tontti 1)

 

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö