§ 24 Tonttijaon 8386 hyväksyminen Metsämaan 38. kaupunginosa/kortteli 59 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2019-1577

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8386 Metsämaan 38. kaupunginosa kortteliin 59 (tontti 1). Osoitenumerointi vahvistuu

tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö