§ 70 Tonttijaon 8392 hyväksyminen Susikosken 91. kaupunginosan kortteliin 26 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2019-2829

Päätöspäivämäärä

2.12.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevan asemakaavaan (rakennuskaava 413 3).

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8392 Susikosken 91. kaupunginosan kortteliin 26 (tontti 1)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö