§ 24 Tonttijaon 8394 hyväksyminen osaan Finpyy 81. kaupunginosan korttelia 76 (tontit 8-10)

Lataa 

PRIDno-2019-2308

Päätöspäivämäärä

11.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako soveltuu voimassa olevaan asemakaavaan.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erillisen tonttijaon 8394 osaan Finpyy 81. kaupunginosan korttelia 76 (tontit 8-10).


Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö 

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö