§ 64 Tonttijaon 8408 hyväksyminen osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 81 (tontti 2)

Lataa 

PRIDno-2019-3976

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8408 osalle Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 81 (tontti 2).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö