§ 77 Tonttijaon 8411 hyväksyminen Finpyyn 81. kaupunginosan kortteliin 45 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2019-4213

Päätöspäivämäärä

31.12.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevan asemakaavaan.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8411 Finpyyn 81. kaupunginosan kortteliin 45 (tontti 3).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö