§ 67 Tonttijaon 8412 hyväksyminen osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 15 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2019-4334

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako on voimassa olevan asemakaavan (rakennuskaava) 537 53 mukainen.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8412 osaan Finpyyn 81. kaupunginosan korttelia 15 (tontti 3).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö