§ 15 Tonttijaon 8413 hyväksyminen osaan Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 7 (tontit 5-6)

Lataa 

PRIDno-2019-4422

Päätöspäivämäärä

20.3.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevan asemakaavaan.

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Tonttijakokartan rajamerkkien koordinaattiluetteloon on ehdotusvaiheen jälkeen tehty yksi täydennys. Muita muutoksia ei ole tehty.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8413 osaan Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 7 (tontit 5-6)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö