§ 63 Tonttijaon 8418 hyväksyminen osalle Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 3 (tontit 6-8)

Lataa 

PRIDno-2019-4951

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8418 osalle Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 3 (tontit 6-8).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö