§ 61 Tonttijaon 8421 hyväksyminen Karjarannan 21. kaupunginosan kortteliin 57 (tontit 1 ja 2)

Lataa 

PRIDno-2019-5100

Päätöspäivämäärä

31.10.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8421 Karjarannan 21. kaupunginosa kortteliin 57 (tontit 1 ja 2).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö