§ 71 Tonttijaon 8422 hyväksyminen osalle Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 3 (tontti 5)

Lataa 

PRIDno-2019-5156

Päätöspäivämäärä

5.12.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 14.11.- 27.11.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8422 osalle Honkaluodon 80. kaupunginosan korttelia 3 (tontti 5).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö