§ 26 Tonttijaon 8429 hyväksyminen osaan Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 64 (tontit 6-14)

Lataa 

PRIDno-2019-6369

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako soveltuu voimassa olevaan asemakaavaan.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-​06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia. 

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erillisen tonttijaon 8429 osaan Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 64 (tontit 6-14).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ ympäristö-​ ja lupapalvelut,​ rakennusvalvontayksikkö 

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö