§ 45 Tonttijaon 8433 hyväksyminen osalle Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelia 46 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2020-486

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevan asemakaavaan ja maanomistukseen. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Osoittamalla kiinteistön [peitetty] kulku tonttijaossa nykyisestä tieoikeudesta poiketen mutta kuitenkin nykyisen kulku-uran kohdalle, helpotetaan korttelin tulevaisuuden tonttijakojen laadintaa kiinteistön [peitetty] ja sen kohdalla mahdollisesti tulevaisuudessa laadittavien tonttijakojen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 § 2. mom. mukaisten vaatimusten osalta.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8433 osalle Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelia 46 (tontti 3).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö