§ 14 Tonttijaon 8438 hyväksyminen osalle Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 45 (tontit 1-2)

PRIDno-2020-812

Päätöspäivämäärä

19.3.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevan asemakaavaan.

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Ehdotusvaiheen jälkeen on tonttijakokarttaan tehty em. pohjakartan täydennys, muilta osin tonttijakokarttaa ei ole muutettu.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8438 osaan Kyläsaaren 34. kaupunginosan korttelia 45 (tontit 1-2).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö