§ 28 Tonttijaon 8443 hyväksyminen Hyvelän 56. kaupunginosan kortteliin 29 (tontit 1-3)

Lataa 

PRIDno-2020-1885

Päätöspäivämäärä

27.5.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Muodostuvat rakennuspaikat ovat kooltaan alueen kaupunkikuvaan sopivia.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 23.04.-06.05.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 82 § mukaan kunnalla on oikeus periä pääosin yksityisen edun vaatiman tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset sitä hakeneelta maanomistajalta tai -haltijalta. Vaikka osapuolet voivat sopia kustannusten jaosta, on kunnan MRL:n 82 § perusteella osoitettava lasku hakijoille. Osapuolet toimivat se jälkeen keskinäisen sopimuksensa puitteissa.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8443 Hyvelän 56. kaupunginosan kortteliin 29 (tontit 1-3).

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijoilta yhteisesti 1110 eur. (MRL 82 §) Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta hakijoiden ja/tai muiden osapuolien keskinäisiin sopimuksiin kustannusten jaosta.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö