§ 57 Tonttijaon 8448 hyväksyminen osaan Salaplakkarin 92. kaupunginosan korttelia 5 (tontit 5-8)

Lataa 

PRIDno-2020-4142

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä kohteen maanomistukseen. Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-​4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8448 osaan Salaplakkarin 92. kaupunginosan korttelia 5 (tontit 5-8).


Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti ja osoitemuutokset pannaan täytäntöön 4.1.2021.

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö