§ 48 Tonttijaon 8449 hyväksyminen Mäntylän 85. kaupunginosan kortteliin 12 (tontit 1-2)

Lataa 

PRIDno-2020-4141

Päätöspäivämäärä

4.9.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä kohteen maanomistukseen. Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon Mäntylän 85. kaupunginosan kortteliin 12 (tontit 1-2)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö