§ 62 Tonttijaon 8451 hyväksyminen Länsimetsän 84. kaupunginosan kortteliin 25 (tontti 1)

Lataa 

PRIDno-2020-4144

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijako sopeutuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä kohteen maanomistukseen.Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 22.10.-4.11.2020. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8451 Länsimetsän 84. kaupunginosan kortteliin 25 (tontti 1).

Allekirjoitus

Teemu Salonen,​ apulaiskaupungingeodeetti,​ elinvoima-​ ja ympäristötoimiala,​ rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö