§ 66 Tonttijaon 8458 hyväksyminen Länsimetsän 84. kaupunginosan kortteliin 40 (tontit 1-3)

Lataa 

PRIDno-2020-5182

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy erillisen tonttijaon 8458 osaan Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelia 40 (tontit 1-3).

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1110 eur. (MRL 82 §)

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, elinvoima- ja ympäristötoimiala, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö