§ 52 Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8384 hyväksyminen osalle Riihikedon 9. kaupunginosan korttelia 77 (tontit 10-12)

Lataa 

PRIDno-2019-1829

Päätöspäivämäärä

27.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Ehdotusvaiheen jälkeen on tonttijakokarttaan piirtoteknisenä täydennyksenä merkitty poistuvien kiinteistörajojen päälle ruksit (x).

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8384 Riihikedon 9. kaupunginosa/kortteli 77 (tontit 10-12)

Erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskutetaan hakijalta 1110 eur (MRL 82 §).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö