§ 9 Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8385 hyväksyminen Liikastenmäki 27. kaupunginosa/kortteli 1 (tontti 3)

Lataa 

PRIDno-2019-1304

Päätöspäivämäärä

15.3.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet,​ ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8385 Liikastenmäen 27. kaupunginosa kortteli 1 (tontti 3). Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

 

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, kaupunkimittausyksikkö

Organisaatiotieto

Kaupunkimittausyksikkö