§ 10 Tonttijaon ja tonttijaon muutoksen 8435 hyväksyminen Ulasoorin 30. kaupunginosan kortteliin 13 (tontit 3-4)

Lataa 

PRIDno-2020-574

Päätöspäivämäärä

2.3.2020

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Koska kaikki asianomaiset ovat tonttijakoehdotuksen kirjallisesti hyväksyneet, ei ehdotuksen asettaminen nähtäville ole tarpeen. (MRA 39 §)

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon 8435 Ulasoorin 30. kaupunginosan kortteliin 13 (tontit 3-4).

Tonttijako määrätään tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. (MRL 202 §)

Osoitenumerointi vahvistuu tonttijakokartan mukaisesti.

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö